Kosten

Kosteloos

Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal worden gratis voorzien.

Bijdrageregeling

Maximumfactuur:

De school houdt zich aan de bedragen die vastgelegd zijn binnen de maximumfactuur. 

Binnen deze maximumfactuur vallen alle culturele activiteiten, projecten, uitstappen en zwemmen.  Voor het 3de leerjaar wordt het zwemmen niet aangerekend.

Concreet:

  • Voor de kleuterschool is dit bedrag maximum €55
  • Voor de lagere school is dit bedrag maximum €105

Meerdaagse uitstappen:

Deze meerdaagse uitstappen worden om de 2 jaar georganiseerd.

Max. € 520  per kind voor volledige duur lager onderwijs 

  1. 1ste leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €120
  2. 2de leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €120
  3. 3de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €135
  4. 4de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €135
  5. 5de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €160
  6. 6de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €160

Middagtoezicht:

€45 per trimester

Huistaakbegeleiding:

Voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar: van 15.40 uur tot 16.05 uur: 2 Euro 

Voor leerlingen vanaf het derde leerjaar: van 15.40 uur tot 16.30 uur: 3 Euro

Leerlingen mogen pas opgehaald worden vanaf het einduur van deze begeleiding.

Inschrijven is noodzakelijk: dit kan via mail: schatkist@dsbvb.be

Voor- en naschoolse opvang:

Mogelijkheid om, zelfstandig, huiswerk te maken in een stille ruimte.

€1  per begonnen halfuur.

Betalen

  • Betalingsmodaliteit: tweemaandelijkse schoolrekening
  • Wijze van betaling: via overschrijving, bancontact of cash