Openluchtklassen

Deze meerdaagse uitstappen worden om de 2 jaar georganiseerd.

Max. € 520 per kind voor volledige duur lager onderwijs 

  1. 1ste leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €120
  2. 2de leerjaar sprookjesklassen in Lokeren: €120
  3. 3de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €135
  4. 4de leerjaar boerderijklassen in Wortel: €135
  5. 5de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €160
  6. 6de leerjaar zeeklassen in Oostduinkerke: €160

Het is de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.

Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten.

Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op de extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school.

Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan de extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school.

De leeruitstappen die door de klastitularis georganiseerd worden, passen steeds in het leerprogramma.