Lagere school

In de lagere school hebben we van het tweede tot het zesde leerjaar,  twee klassen per leerjaar.  

Het  eerste leerjaar heeft drie klassen.  We  kiezen hier bewust voor kleinere klasgroepen zodat we de kinderen bij de start van hun lagere schoolcarrière voldoende individuele begeleiding, aanmoediging en geborgenheid kunnen geven.

Waar nodig werken we in niveaugroepen of miniklasjes.  Dit gebeurt zowel binnen een klas of leerjaar als leerjaar overschrijdend.  

Zo komen we tegemoet aan de zorgnoden van alle leerlingen , die vaak heel verschillend zijn.  Sommige kinderen hebben nood aan extra instructie, anderen aan meer uitdaging, weer anderen aan herhaling of verdieping.  

Ons zorgteam is daarom flexibel en breed inzetbaar, zowel binnen de klas, in kleine groepen als individueel.