Samenwerking

Met de ouders

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten.

  • Ouderraad
  • Schoolraad
    • Voorzitter: Pieter Franck

Met externen

  • Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB De Wissel: 

Adres: 
Campus Centrum Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
Telefoon: 03/637 50 60

Arts CLB: Dr. 

Schoolanker CLB

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk: ExpAnt

Schoolanker: Laurence Hoefnagels