Opdrachten en taken

Opdrachten en taken: 

Mr. Bean wist niet wat zeggen. Hij was heel stil. 

Wij schreven een tekst voor hem, maar hij durfde niets te zeggen. 

Wij verzonnen in de Wereldklas zelf een verhaal. 

We maakten foto's. We hebben er in Word passende tekst in tekstballonnen bij gezet. 

Ai ai, tegenwoordig is iedereen alleen maar met zijn telefoon bezig...!

Als taak gingen de kleuters een stappenplan volgen om te leren vingerhaken 

Goed kijken en elke beweging met de vingers nadoen 

En ja hoor , het lukt !

Leesquiz 09/02/2021

Tijd om jezelf even te testen!!!

Scan de QR-code om de quiz van het leesverhaal te verkrijgen of klik op de link.